You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

بانوان نخبه، نخبه پرور خواهند بود

بانوان نخبه، نخبه پرور خواهند بود

باسمه تعالی

بانوان نخبه، نخبه پرور خواهند بود

دیدار مدیر عامل مجمع با مدیر معاونت نخبگان و استعداد های برتر جامعه الزهرا(س)


در این دیدار که در روز یک شنبه مورخ 24 اسفند 1399 در محل دفتر معاونت امور نخبگان و استعداد های برتر جامعه الزهرا(س) رویداد؛ پیرامون مسائل مهمی از جمله ضرورت حمایت از بانوان نخبه و اکرامی در خور شان بانوی ایرانی اسلامی بحث و گفتگو صورت گرفت که مشروح آن به همراه گزارش خبرنگار مجمع حامیان به شرح ذیل است.

 

به گزارش خبرنگار مجمع حامیان، حجت الاسلام حسین فخرروحانی مدیر عامل مجمع حامیان پس از بیان ضرورت ایجاد مجمع حامیان و حمایت از نخبگان برادر و خواهر به این نکته اشاره کرد که متاسفانه آنگونه که باید در شان نخبگان از ایشان تکریم و حمایت به عمل آید این اتفاق نمی افتد و بعضا درگیر مسائلی هستند که آنها را از رسالت ایشان دور می کند و این مسئله در بانوان نخبه نیز علی رغم نقش کلیدی ایشان در نخبه پروری برای جامعه در آینده، به چشم می خورد لذا این مجمع مردم نهاد با کمک خیرین مردمی و با استفاده از ظرفیت نهاد های حمایتی از نخبگان در صدد این است تا به یاری این نخبگان برای حل مسائل کلیدی و ایفا هر چه بهتر نقش خود بشتابد که از جمله مراکزی که لازم است از نخبگان آنها حمایت به عمل آید جامعه الزهرا(س) و خواهران نخبه در این مرکز علمی تبلیغی می باشد در ادامه اسماعیلی مدیر معاونت امور نخبگان جامعه الزهرا(س) ضمن تقدیر و تشکر از دغدغه و حمایت مجمع  این مسئله و رسالتی که مجمع حامیان بدوش می کشد را جهادی بزرگ قلمداد کرد و نبود آن را خلعی آسیب زننده دانست و همچنین در این راستا قول همکاری با مجمع حامیان و استفاده از ظرفیت های متقابل برای تحقق آرمان های نخبگانی را داد.

 

در ادامه مصوباتی برای شروع همکاری و تسریع در حمایت از خواهران نخبه جامعه الزهرا(س)؛ در بین طرفین مورد تایید قرار گرفت که از جمله آنها در اولین گام معرفی نخبگان مستعد حمایت بود و در پایان به چند مورد از مستعدین حمایت در عرصه نخبگانی رسیدگی شد

اسماعیلی در نهایت از حسن همکاری مجمع حامیان با مرکز نخبگانی تقدیر و از استمرار این همکاری استقبال کرد.

 

مطالب مرتبط