You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

توزیع بیش از 100 بسته معیشتی و 3000 اطعام غدیر در خوزستان

توزیع بیش از 100 بسته معیشتی و 3000 اطعام غدیر در خوزستان

توزیع بیش از 100 بسته معیشتی و 3000 اطعام غدیر در خوزستان


به گزارش خبرنگار روابط عمومی مجمع حامیان جامعه نخبگانی در روز مبارک عید سعید غدیر خم به همت خیرین و حامیان مجمع حامیان جامعه نخبگانی علوم اسلامی و انسانی بیش از 100 بسته معیشتی و 3000 اطعام گرم در بین جامعه هدف با اولویت محرومیت زدایی از مناطق استان خوزستان، پخش و توزیع گردید

 

مطالب مرتبط