You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

حمایت از نخبگان در قالب جایزه های سهل الوصول باشد

حمایت از نخبگان در قالب جایزه های سهل الوصول باشد

باسمه تعالی

دیدار مدیر عامل مجمع با دکتر میثم لطیفی 
دبیر کمیسیون علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان و ریاست دانشکده مدیریت اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)


 

در این دیدار که به صورت صمیمانه در اتاق کار دکتر لطیفی انجام شد ابتدا حجت الاسلام فخر روحانی مدیر عامل مجمع، گزارشی از نحوه فعالیت مجمع و چرایی شکل گیری آن ارائه نمودند و یکی از اهداف مجمع را خدمات علمی به نخبگان علوم اسلامی برشمردند که در این راستا می‌توان از ظرفیت و تجربه دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق ع بهره برد.

 

در ادامه دکتر لطیفی پس از تقدیر فراوان از هیئت موسس مجمع برای طراحی این مجموعه، ابراز داشتند که اگر چنین مجموعه‌ای چند سال جلوتر راه اندازی شده بود اکنون جایگاه علوم اسلامی و انسانی در جامعه فرسنگ ها پیش تر بود. ایشان پیشنهاداتی را برای ارتقاء سطح حمایت‌های مجمع مطرح نمودند و گفتند تا می توانید مسابقه و رویداد برای نخبگان تعریف کنید و در ازای آن جایزه هایی برای اشخاص، متناسب با جایگاه آنان قرار دهید. بسیاری از نخبگان بیش از نیاز معیشتی به حمایت های معنوی نیاز دارند و هویت بخشی به آنان بزرگ بهترین حمایت معنوی است؛ در پایان طرفین تفاهم نامه ای را برای اجرای دوره ی «آشنایی با مدیریت» ویژه نخبگان حوزوی امضا نمودند که امید است در آینده ای نزدیک، برگزار و ثمرات شایان توجهی داشته باشد.

مطالب مرتبط